Cisco Webex Collaboration Flex Plan 1 Year Subscription

SKU: A-FLEX
(ความนิยม)

Cisco Webex ลดความเสี่ยง Covid-19 ด้วยระบบประชุมออนไลน์ที่ช่วยให้พนักงานในบริษัทของท่าน รวมไปถึงลูกค้า สามารถประชุม พูดคุย แชร์ข้อมูล ผ่านทางอุปกรณ์ IOS,Android,Laptop,PC เพียงแค่อุปกรณ์ของท่านเข้าถึงอินเตอร์เน็ตท่านก็สามรถติดต่อสื่อสารกันได้จากทั่วทุกมุมโลก 

Key Feature

  • รองรับการประชุมสูงสุด 1,000 คนต่อห้อง
  • พื้นที่จัดเก็บ Cloud Storage 10 GB / Host
  • ฟังก์ชั่นการประชุมครบครัน เช่น Screen sharing,Recording ,MP4 meeting recordings,Application and file sharing,Calendar integrations เป็นต้น
  • สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Active Directory ได้
  • แก้ไข Webex site URL
  • บริหารจัดการผ่านหน้า Administrative portal
  • มีระบบ Analytics and troubleshooting สำหรับตรวจสอบ
  • ใช้งานได้ 1 Host
  • ระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี
13,000 THB
- +
เพิ่มไปยังรถเข็น